ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 8

Τα Δικαιώµατά σου Προστατεύονται από το Νόµο

Ο καθένας έχει δικαίωµα προσφυγής σε ένδικα µέσα στα αρµόδια εθνικά δικαστήρια κατά των πράξεων που παραβιάζουν τα θεµελιώδη δικαιώµατα, τα οποία αναγνωρίζονται από το Σύνταγµα και το νόµο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ