ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Ανθρώπινο ∆ικαίωμα αρ. 19

Ελευθερία Έκφρασης

Καθένας έχει το δικαίωµα της ελευθερίας της γνώµης και της έκφρασης που σηµαίνει το δικαίωµα να µην υφίστανται δυσµενείς συνέπειες για τη γνώμη τους και το δικαίωµα να αναζητά, να παίρνει και να διαδίδει πληροφορίες και ιδέες, µε οποιοδήποτε µέσο έκφρασης, και από όλο τον κόσµο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ