ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 25

Φαγητό και Στέγη για Όλους

1. Καθένας έχει δικαίωµα σε ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίζει στον ίδιο και στην οικογένειά του υγεία και ευηµερία, συμπεριλαμβανομένης της τροφής, του ρουχισµού, της κατοικίας, της ιατρικής περίθαλψης,.και των απαραίτητων κοινωνικών υπηρεσιών. Έχει ακόµα δικαίωµα για ασφάλιση σε περίπτωση ανεργίας, αρρώστιας, αναπηρίας, χηρείας, ασφάλιση στη γεροντική ηλικία, όπως και για όλες τις άλλες περιπτώσεις που στερείται της δυνατότητας αυτοσυντήρησης, εξαιτίας περιστάσεων που δεν υπόκεινται στη θέλησή του.

2. Οι μητέρες και τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε ειδική φροντίδα και περίθαλψη. Όλα τα παιδιά ανεξάρτητα αν είναι εξώγαµα ή μη, απολαµβάνουν την ίδια κοινωνική προστασία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ