ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 13

Ελευθερία Κίνησης

1. Ο καθένας έχει το δικαίωµα να κυκλοφορεί ελεύθερα και να επιλέγει τον τόπο της διαµονής του στο εσωτερικό ενός κράτους.

2. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εγκαταλείπει οποιαδήποτε χώρα, ακόμα και τη δική του, και να επιστρέφει σε αυτήν.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ