Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Πνευματικά δικαιώματα

Μεγάλη ευγνωμοσύνη εκφράζεται στην L. Ron Hubbard Library για την άδειά της να αναπαράγουμε μια επιλογή από τα κατοχυρωμένα έργα του Λ. Ρον Χάμπαρντ.

Όλα τα υλικά που είναι διαθέσιμα σε αυτή την ιστοσελίδα προστατεύονται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτό το υλικό έχει τοποθετηθεί σε αυτό το δικτυακό τόπο με την εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη των πνευματικών δικαιωμάτων με μοναδικό σκοπό την προβολή των υλικών για τους χρήστες της ιστοσελίδας. Δεν επιτρέπεται να γίνει λήψη ή να διοχετευτούν οποιαδήποτε από αυτά τα υλικά με ηλεκτρονικά μέσα, ή να αναπαραχθεί με διαφορετικό τρόπο κανένα από αυτά τα υλικά σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων αποθήκευσης δεδομένων και ανάκτησης, ηχογράφησης, εκτύπωσης ή φωτοεκτύπωσης.

Πνευματικά Δικαιώματα

Scientology, Σαηεντολογία είναι εµπορικά σήµατα και σήµατα υπηρεσιών που ανήκουν στο Religious Technology Center, Los Angeles, California, USA και χρησιµοποιούνται κατόπιν αδείας του.

Το Νεολαία υπέρ των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Διεθνώς και το λογότυπό του και το λογότυπο Leaders of Tomorrow Club είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στο International Foundation for Human Rights and Tolerance.