ΜΗΝ ΚΑΝΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 2

Μην Κάνεις ΔιακρίσειςΚάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώματα και.τις ελευθερίες που προβλέπει η παρούσα Διακήρυξη, χωρίς καμία απολύτως διάκριση, όπως, ως προς τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πολιτικές ή οποιεσδήποτε άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την περιουσία, τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. Επιπλέον δεν θα πρέπει.να γίνεται καµία διάκριση εξ' αιτίας του πολιτικού, νοµικού ή διεθνούς καθεστώτος της χώρας ή επικράτειας από την οποία προέρχεται κανείς, είτε αυτή είναι ανεξάρτητη, είτε υπό κηδεµονία ή υπεξουσία, ή που βρίσκεται υπό οποιονδήποτε άλλον περιορισµό κυριαρχίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ