ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 30

Κανείς δεν Μπορεί να σου Αφαιρέσει τα Ανθρώπινα Δικαιωματά σου

Τίποτα σε αυτή τη Διακήρυξη δεν µπορεί να ερµηνευθεί ότι παρέχει σε ένα κράτος, σε µια οµάδα ή σε ένα άτοµο οποιοδήποτε δικαίωµα να επιδίδεται σε ενέργειες ή να εκτελεί πράξεις που αποβλέπουν στην παράβαση των δικαιωµάτων και των ελευθεριών που επίσηµα αναγγέλονται σ’ αυτήν.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ