ΟΧΙ ΣΚΛΑΒΙΑ

Ανθρώπινο ∆ικαίωμα αρ. 4

Όχι στη Σκλαβιά

Κανείς δεν επιτρέπεται να ζει υπό καθεστώς δουλείας και η δουλεία και το δουλεµπόριο υπό οποιαδήποτε µορφή πρέπει να απαγορεύονται.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ