ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Σε πάνω από 100 έθνη, οι καθηγητές εφαρμόζουν τη διδακτέα ύλη της Νεολαίας υπέρ των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και διδάσκουν στα παιδιά όλων των ηλικιών τα θεμελιώδη δικαιώματά τους.

Το 1948 τα Ηνωμένα Έθνη προσκάλεσαν όλες τις χώρες-μέλη να δημοσιεύσουν το κείμενο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και «να ενεργήσουν έτσι ώστε να τη διαδώσουν, να την αναδείξουν, να τη διαβάσουν και να την εξηγήσουν, κυρίως στα σχολεία και σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, χωρίς να κάνουν διακρίσεις όσον αφορά την πολιτική κατάσταση των χωρών ή των επικρατειών τους».

Η δημιουργία ενός κόσμου όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι γνωστά και προστατεύονται ξεκινά με αποτελεσματικά εκπαιδευτικά προγράμματα, που φτάνουν σε όλα τα πολιτιστικά και γεωγραφικά σύνορα.

Η Νεολαία υπέρ των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Διεθνώς είναι μια πηγή για τα ανθρώπινα δικαιώματα για τους εκπαιδευτικούς σε πάνω από 100 έθνη. Δάσκαλοι, καθηγητές και οι εθνικοί ηγέτες κυβερνήσεων μπορούν να βρούνε στη Νεολαία υπέρ των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Διεθνώς (YHRI) ένα αξιόπιστο πρόγραμμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα που συμβαδίζει απόλυτα με τους στόχους τους για την πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των περιοχών τους.

Η εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να είναι μια θεμελιώδης και βασική συνιστώσα κάθε σχολικού και πανεπιστημιακού προγράμματος.

Με την αξιοποίηση των πόρων από τη Νεολαία υπέρ των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Διεθνώς, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενσωματώσουν γρήγορα και απλά ένα πρόγραμμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο σχολικό πρόγραμμα.

Τα αποτελέσματα, τόσο εντός των τειχών της σχολικής αίθουσας και παραπέρα, είναι ότι οι νέοι γνωρίζουν και αποκτούν καλύτερη κατανόηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ευθύνες τους.