ΟΧΙ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ

Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 5

Όχι στα Βασανιστήρια

Κανείς δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια, ούτε σε ποινή ή σε σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική µεταχείριση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ