ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ

Ανθρώπινο ∆ικαίωμα αρ. 12

Το Δικαίωµα στην Ιδιωτική Ζωή

Κανείς δεν επιτρέπεται να υποστεί αυθαίρετες επεμβάσεις στην ιδιωτική του ζωή, την οικογένεια, την κατοικία ή την αλληλογραφία του, ούτε προσβολές της τιμής και της υπόληψής του. Καθένας έχει το δικαίωµα να προστατευτεί από τον νόμο.από επεµβάσεις και προσβολές αυτού του είδους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ