ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΑΘΩΟΙ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΟΥΜΕ ΕΝΟΧΟΙ

Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 11

Είµαστε Πάντα Αθώοι Μέχρι Αποδείξεως του Εναντίου

1..Κάθε κατηγορούµενος για ποινικό αδίκηµα πρέπει να θεωρείται αθώος έως ότου διαπιστωθεί η ενοχή του σύµφωνα µε το νόµο σε δημόσια δίκη, κατά την οποία θα του έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαραίτητες εγγυήσεις για την υπεράσπισή του.

2. Κανένας δεν θα πρέπει να καταδικάζεται για πράξεις ή παραλείψεις που δεν συνιστούσαν αξιόποινο αδίκημα κατά το εσωτερικό ή το διεθνές δίκαιο, κατά το χρόνο που τελέστηκαν. Επίσης, δεν θα πρέπει να.επιβάλλεται ποινή βαρύτερη από εκείνη που ίσχυε κατά το χρόνο που τελέστηκε η αξιόποινη πράξη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ