ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Ανθρώπινο ∆ικαίωμα αρ. 24

Το ∆ικαίωµα στο Παιχνίδι

Καθένας έχει δικαίωµα στην ανάπαυση, στον ελεύθερο χρόνο, συμπεριλαμβανομένου του λογικού περιορισμού της παιδικής εργασίας, και σε περιοδικές άδειες µε πλήρεις αποδοχές.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ